'
©
 
In de stilte
 
1 november 2014
10710815_511143375689243_9217454572011663843_n.jpg

gevangen in de ruimte
adem wordt ingehouden
in een donkere wereld
waar licht tussen kieren
straalt in aandachtsstrepen

glashelder vullen gedachten
de onuitsprekelijke woorden
er is veel moed nodig
om je eigen weg te gaan

luister naar de stem
die met je innerlijk praat
in de stilte van je zijn

Bianca
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Verborgen in de geest
 
1 november 2014
16768_511161509020763_8703842361286631128_n.jpg

ik herinner mij een vijver vol lelies
de lucht is er blauw en helder
energie van vroeger trilt tussen perenbomen
jouw wind voorzichtig in aanraking

emoties bundelen zich in een tijdsmoment
er zijn schaduwen verborgen in de geest
oprechtheid maakt de ziel onaantastbaar
het zaad van wijsheid zaait vruchten

je licht raakt me rechtstreeks en overal
verlichting oogst weer balans en harmonie
mijn troost schreeuwt om jou te omhelzen
in de verstilling van onvoorwaardelijke liefde

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Stem van verandering
 
2 november 2014
10439515_511570732313174_33921994079143186_n.jpg

het bewustzijn der mensheid dient te groeien
als een stem van verandering in seizoenen
verouderde denkpatronen vormen een last
oplossingen in sjablonen kunnen zich ontvouwen

jij bent beheerder over de gedachtenstroom
schenk vriendschap in de geur van jasmijn
zodat kruitdamp onze wouden kan verlaten
en stilte ontvangen kan worden in ontroering

en er opnieuw gitaren van vrede zullen klinken
het kwaad is weggerold in verleden tijd
nieuwe wind verdrijft slagregens van onbegrip
hoop ontdekt oogverblindende plekken in de ruimte

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Ik zie jou
 
3 november 2014
1461830_511952118941702_3756692163470089370_n.jpg

kun je me zien
in cirkels van gedachten
hoor je me
in de stilte van het woud

proef je
de liefde van mijn lippen
voel je
het verlangen in mijn lijf

ik zie jou
hoor je
proef je
voel je

in het diepste van mijn zijn

Bianca
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Droomseizoen
 
3 november 2014
1958258_511962035607377_7158362868267899294_n.jpg

jij promoveert mijn herfst tot droomseizoen
je gouden bladeren dansen in de wind
als een pauw paradeer je door mijn tuin
trots toon je al jouw prachtkleuren

stil geniet ik van jou in het avondrood
jouw hart verwarmt koude en kille dagen
ik droom een omhelzing onder platanen
naar het moment van controle verliezen

ongekende passie vlamt uit de ogen
gelukzaligheid strijkt over mijn lichaam
gevoel verenigt zich in een zielsmoment
tranen van bevrediging vloeien over wangen

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Leeft in het hart
 
4 november 2014
10698636_512412108895703_6815426188853875214_n.jpg

macht en geld besluipen de ziel
overheersing als lood in armen
drang naar luxe en aandacht vermolmd
de menigte grijpt en graait om zich heen

wat werkelijk waarde heeft leeft in het hart
liefde is de leidraad voor het leven
in eenvoud samen de natuur beleven
luisteren naar de stilte in jezelf

droom het kind terug dat verwondering kent
in een landschap doordrongen van geluk
waarin jouw aanraking mijn kosmos beweegt
in een gebied van tomeloze energie

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Aanwezig
 
4 november 2014
10675705_512428008894113_8530691397095672784_n.jpg

jouw teken van leven
geeft me het evenwicht
ik koester het weten
dat je er altijd bent
in de kamers van mijn hart

transparant, maar altijd aanwezig
ik bewaar de visioenen
van intens beleven

jouw kleuren zweven
als een aura om me heen
decoratief in diepzinnigheid
met gouden randen

jouw enthousiasme ontvang ik
met mijn wijdopen armen

Bianca
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Helende genezing
 
5 november 2014
535914_512785055525075_5823222055299538510_n.jpg

ik heb je innig lief
op een eiland van tederheid

in een paradijselijke wereld
waar de waarheid
rotsvast overeind staat
in liefdevolle ogen

waar we de bestemming zien
van een troostvolle belofte

een tedere omstrengeling
zal bescherming bieden
tegen al het kwaad

bij een hoopvolle zonsopgang
in helende genezing

Bianca
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Ik beantwoord
 
5 november 2014
10628240_512847682185479_5073672800779564625_n.jpg

je schept een nieuwe wereld in mijn ziel
kleine bloemetjes bedekken mijn kneuzing
vingertoppen verzachten verleden door streling
lippen kussen de blauwe plekken met pijn

in jouw armen vind ik gemoedsrust
liefde spreekt oprecht in woorden
viooltjes versieren jouw welkomstpoort
antwoorden duidelijk in je ogen te zien

voorzichtig open je mijn gesloten schelp
en tekent verloren levenslust terug
ik beantwoord jouw rillingen met tederheid
en wis de sporen van mist weg

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Tapijt van dromen
 
6 november 2014
10377019_513166092153638_6718309000811940536_n.jpg

jouw ogen verlichten mijn dageraad
op een tapijt van dromen besef ik je aanwezigheid
tranen verglazen door volle aandacht
het kleed van onweerstaanbaarheid spreidt zich uit

je siert mijn wilde tuin op met kersenbloesem
jouw groene bladeren klimmen op mijn boomstam
zacht mos groeit in de versteende vallei
ik besef dankbaar hoeveel geluk ik heb

deze warme gloed zal nooit meer verdwijnen
jouw vuur straalt verrukking in de geest
vult mijn schaal met exotische vruchten
hemelse gedachten zijn hoorbaar in mijn ziel

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Als een vlieger
 
7 november 2014
1910481_513602095443371_6169515511546228811_n.jpg

jouw naam is een bevestiging op de wind
ik voel de uren van liefde langs mijn huid strijken
als een vlieger zweef ik hoog in de lucht
de vrijheid heelt de kwetsbare plekken

ik besef dat iedereen breekbaar is
mijn geheimen staan weerspiegeld in mijn ogen
laat jij het dunne touw maar even losvieren
ik kan mijn verdriet wel weer inademen

en kan de weg alleen wel weer vinden
ik verberg me niet langer in mijzelf
kan weer alle emoties laten zien
en sta op de brug met een mooi uitzicht

Bianca
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Met een speciale betekenis
 
7 november 2014
1452037_513609042109343_8756968258472699038_n.jpg

ik omhels jou in gedroomde duinen
waar de zee haar golven schenkt
ons passievol vuur het zand verwarmt
jouw tederheid is een intens verlangen

hartstocht evolueert tot ongekende liefde
jouw kus laat dromen in vervulling gaan
dierbaarheid vergezelt iedere aanraking
jouw aantrekkingskracht laat de weelde groeien

dankbaar zaai ik zonnebloemen in jouw grond
jouw handschrift signeert in mijn hart
onbeschrijfelijk hoe je mijn landschap inkleurt
op een plek met een speciale betekenis

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Zielepijn
 
7 november 2014
12749_513694418767472_7118635143500106577_n.jpg

zielepijn
schildert
penseelstreken
in mijn
hart

tekent
lijnen
en groeven
in mijn gezicht

voelbaar
en overdraagbaar
met pennenstreken
op wit papier

krast
en verft
hartzeer
in mijn ziel

Bianca

Schilderij: William Temmerman
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
In mijn handen
 
8 november 2014
10520769_513985998738314_1700078824554211662_n.jpg

ik draag jou met gevoel
en troost je in eenzaamheid
het vertrouwen in mijn handen
dromen geuren naar rozen

mijn hart vangt jouw hoop
vingertoppen zoeken het verlangen
de wind blaast met geluk
in een gunstige richting

jouw tranen zijn zichtbaar
in de kelken van je ziel
ik trek je uit het donker
schuil maar in mijn licht

Bianca
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
In jouw wondertuin
 
8 november 2014
10675507_513996212070626_4471723673852551690_n.jpg

riethalmen wuiven hoop in de levensstorm
gedachten willen niet meer vluchten
maar opgaan in de oneindigheid van aanraking
onophoudelijk wil ik je beschermengel zijn

dromen ontsnappen uit jouw lieve ogen
zacht zeilt de liefde op het water
alles aan je vult mijn omgeving met emotie
gevoelens speuren naar jouw pijn

mijn dauw druppelt op granieten muren
ik verban ze naar levenservaring
plaats mijn roos in jouw wondertuin
en laat me meevoeren op wolken van toegevendheid

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
In de lege ruimte
 
9 november 2014
1779897_514470235356557_3775481863824451686_n.jpg

troostrozen versieren jouw najaarstuin
jouw bronzen standbeeld kijkt naar het licht
koestert de wereld in de warmte van je schoot
je rode lippen kussen de pijnlijke plekken

ijs bevroor mijn wezen door ontzetting
verwarring sprak in de lege ruimte
geluiden stierven weg in hopeloosheid
ik schuilde op een eiland zonder kleuren

omringd door een bodemloos zwart water
ik probeerde te verdrinken in een peilloze diepte
maar mijn kleine kaarsvlam doofde niet
er was een wakend oog dat ging voor liefde

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Dansen in vreugde
 
9 november 2014
10369116_514513235352257_7318230685734487349_n.jpg

ik koester het begrip
dat staat als een huis
bloemen omringen je gezicht
planten dromen in mijn hoofd

jouw reflectie heelt mijn ziel
in een landschap van harmonie
gevoelens dansen in vreugde
het evenwicht is in balans

licht ruist vrolijk in de wind
gestreeld door zingende engelen
ik vang de zonnestralen
en huisvest jouw liefde

Bianca
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Tot ik weer bij je ben
 
10 november 2014
10418230_514834465320134_1059469892727843694_n.jpg

ik graveer je naam in mijn ziel
jouw ets vergeet ik nooit weer
ook al is je lichaam afwezig
en heb jij de weg naar elders gevonden

blijf je onaantastbaar in mijn hart
jouw liefde blijft altijd vindbaar
ik besef de betekenis van houden van
voel de pijn van het missen

de hunkering naar aanraking
ik hoor je stem in de echo
die als een zon blijft schijnen
tot ik weer bij je ben

Bianca
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Verbonden zijn in liefde
 
10 november 2014
10665259_514906375312943_5796322085781552833_n.jpg

verdriet en pijn verroesten het hart
een aanslag op je gevoel in traanvocht
afscheid nemen van een dierbare verwond je
je wortels ontworteld uit de grond

ik zoek je ogen in deze duisternis
de fluistering die zegt dat alles goed komt
woorden van troost uit jouw heldere bron
klanken die schreeuwen om uitgesproken te worden

wat is mijn boomgaard zonder jouw zonlicht
en mijn toekomst zonder jouw belofte
ik herken de inkt waarmee jij mijn naam schrijft
laat ons voor eeuwig verbonden zijn in liefde

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Op randen van geluk
 
11 november 2014
1374118_515267491943498_3000901732459952779_n.jpg

op heuvels van verwondering
bloeien mooie rode klaprozen
liefde waait in blauwe luchten
licht waakt over de horizon

vogels luisteren naar vrijheid
de tijd ontdekt er vrede
wijsheid welwillend in benadering
bomen vertalen het evenwicht

blijheid danst op randen van geluk
herinneringen plukken bloemen
verleden tijd is duidelijk aanwezig
op de akkers van mijn ziel

Bianca
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
In mijn spiegel
 
11 november 2014
10268624_515329705270610_7692110504511474620_n.jpg

herfstnevel ontplooit dierbare herinneringen
de taal van liefde vervult mijn geest
lippen vertolken het zoete van passie
werpen een glimlach rond mijn mond

warme ogen ontdooien mijn besneeuwde hart
ontmaskeren het bladstille verdriet
jouw licht ontwerpt een nieuwe wereld
een stroom van pijn vloeit weg in ruimte

onder lindebomen omhels ik jouw zon
jouw stem zingt in mijn spiegel
je toont mij groene landschappen van hoop
liefdevol teken ik geluk in de wolken

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Duister bruist
 
12 november 2014
10734013_515769785226602_1316781591269019607_n.jpg

een avond vol pijn
verlamt de roos
ik probeer te staan
maar zak weg

in onuitgesproken woorden
het duister bruist
in gaten van mijn hart
de wanhoop van verlies

in hartverscheurend leed
breekt de planken
van de zelfbeheersing
en ik schokschouder

tril en beef
alle emotie eruit

Bianca
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Diep beleven
 
12 november 2014
10629601_515864001883847_7781426319816468889_n.jpg

jouw gedachten sturen diep gevoel naar me
en een melodieuze stem stemt mij tot nadenken
gevleugelde emoties raken elkaar in de wolken
we omarmen elkaar in de tederheid van de milde zon

gouddraden verbinden harten in herfstdagen
een web van diep beleven omringt ons
we dromen een omhelzing in de avondkilte
druppels muziek beroeren de melancholieke ziel

blootvoets dansen we op de dauwdruppels
op velden van vriendelijkheid kus ik jou
onvergetelijke momenten van kippenvel
sluit ik in dankbaarheid in mijn verzen

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Bevroren tranen
 
14 november 2014
1969369_516495971820650_4087738950165240153_n.jpg

ik zie laagjes ijs op de herfstbladeren
bevroren tranen vragen om een klein beetje hulp
een aanraking in de kern van verwachting
nooit gedacht dit te mogen ervaren

de tuin van mijn ziel wordt besprenkeld
met helend water uit een diepe bron
angst en twijfel bestaan niet in het licht
bitterzoete golven van aandacht zijn in dit bestaan

ik leg mijn vermoeidheid in jouw liefdeszon
vergetelheid strijkt alle plooien glad
lijden verdampt boven grasvelden van ontvangst
ik heb je nodig op mijn akkers van groei

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Ik heb je zo lief
 
14 november 2014
1469784_516512618485652_8853827112788037309_n.jpg

in mijn warme nest
bruisen de uren voorbij
het geurt er naar appeltaart
in een blij kloppend hart

het haardvuur knispert
buiten gure herfstwind
ik kruip tegen je aan
je omarmt mijn gevoel

helder spreken woorden
van liefde en tederheid
het tintelt van binnen
en ik heb je zo lief

Bianca
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Wonderen
 
15 november 2014
1004553_516938855109695_4125912559290936821_n.jpg

in een prachtige wereld
tonen seizoenen hun wonderen
in een wind van harmonie
richt ik me op de kern

gedachten vol tevredenheid
roepen op de herinnering
van beelden uit het verleden
het kind zonder de zorgen
in liefde gedragen

vergeten voorstellingen
diep verborgen in de geest
bereiken het hart vol heimwee

Bianca
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
De betekenis van eenheid
 
15 november 2014
1932213_516956058441308_4270414650784335097_n.jpg

door intense liefde verliest tijd de grip
de geest overbrugt rookgordijnen vol pijn
in dit dennenwoud ligt de sleutel van geluk
ik zal je als een koningin beminnen in het groen

kom jij maar op mijn veld van verzorging
ik verzacht de littekens op je ziel
het bloeden heeft nu lang genoeg geduurd
ik stelp voorzichtig het vocht van verdriet

mijn adem blaast nieuwe levenskracht in jou
ons innig contact raakt me in het centrum van mijn hart
als een bronzen beeld in elkaar verstrengeld
koperglans weerkaatst de betekenis van eenheid

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Ogen zien
 
16 november 2014
10354660_517296725073908_2482190023994807006_n.jpg

ik open mijn kelken
bomen ruisen zacht
door de magische stilte

ogen zien momenten
om liefde te geven
woorden zijn niet nodig

in jouw stad is licht
verschijnen er kussen
op de warmte van mijn lippen

de lucht overweldigend blauw
het blikveld van bevestiging
weerkaatst in mijn echo

Bianca
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Verlossing
 
16 november 2014
10394514_517350611735186_9072103182650113394_n.jpg

je stem bereikt mij over grillige gronden
met onschuldige ogen ga je de confrontatie aan
jouw lichaam is een monument van schoonheid
een belofte op een plein van vrede

ik ontwaar iets van smeken in je ogen
het vragen van troost onder een flinterdun laagje pijn
voorzichtig betast ik ijsbloemen op de huid
en stem af op de scherven in je leven

onverwerkt verleden knaagt aan je wortels
leg je opgespaarde tranen maar in mijn handen
ik zal jouw kristallen dromen met liefde polijsten
en jouw woorden bereiken de ontdekking van verlossing

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Het raamwerk van de ziel
 
17 november 2014
1515050_517770965026484_4684095665296460951_n.jpg

dromen worden stoffelijk in afgelegen wouden
mooie denkbeelden staan er op mijn netvlies
harten schuilen achter het raamwerk van de ziel
poëzie huist in de wildernis van verbeelding

het verleden vecht maar het heden lacht
in rivieren waar stromingen groeien
getekende gezichten herbergen levenswijsheid
onder de stoflagen van immens verdriet

diepe krassen getuigen van ontreddering
pijnen achtergelaten op velden van genezing
teder aanraken verzacht eenzaam lijden
de liefde zendt helende signalen

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Oranje rozen
 
17 november 2014
1466187_517873141682933_3581225506438412551_n.jpg

als de verte nabij komt
op het ritme van muziek
de visioenen geheimen onthullen
in het mysterieuze bos

nadert de liefde mijn hart
ontvouwt zicht de warmte
juicht de vertedering
in oogverblindende herkenning

tekent de fascinatie
cirkels van regenboogkleuren
plukken we oranje rozen
in tuinen met ruimte

Bianca
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Ik vang je op
 
18 november 2014
1530336_518081914995389_834215787170057159_n.jpg

ik ontdek druppels in je ogen
loop niet weg en laat het toe
je kunt pijn tegemoet treden
ik vang je op met open armen

alle bloemen mogen dauw tonen
ervaringen speuren naar universele liefde
soms helemaal teruggeworpen op jezelf
de weg naar geluk is hobbelig en steil

maar er dansen mooie vlinders
in de blauwe lucht hoor ik je naam
reis met me mee naar een bestemming
waar wensen het winnen van de angst

Bianca
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Poëtische hemel
 
18 november 2014
1452286_518192744984306_3864988209027175889_n.jpg

tulpen bloeien in gedroomde landschappen
waar ik ongelooflijk veel van je ziel hou
als puur wit zand dat door mijn vingers glijdt
je hebt op een bijzondere manier indruk op me gemaakt

uitgestrekt is jouw ruimte van onschuld
met jou zweef ik door de schoonheid van natuur
en mijn bloem ontluikt door jouw aanwezigheid
ik beschouw het als een eer jou te kennen

droefmooi huilen je ogen in vertederende momenten
je jaagt het donker weg uit mijn straten
liefdevolle aandacht dept mijn vochtige verdriet
ik laaf me aan jouw onvergetelijke poëtische hemel

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Met een belofte
 
19 november 2014
64384_518469218289992_2324443968926501362_n.jpg

draag het geduld met een glimlach
in een spiegel van wijsheid
waar diepliggende gedachten zijn
in ogen met een belofte

voorbij schaduwen van het verleden
zijn er vleugels die zich openen
om te vliegen naar vrijheid
woorden wijzen je de weg

vertrouwen schijnt tussen spelonken
het zelfbeeld van angst vervaagt
je laat je vederlicht optillen
op de wind van nieuwe hoop

Bianca
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Licht en liefde
 
19 november 2014
10387334_518522901617957_3617129421483807743_n.jpg

emoties zijn niet van steen
wrevel kan bijten en branden
sporen van karakters raken elkaar
in vuurvonken met elektriciteit

verzoening zal een opluchting zijn
vriendschap creëert een gelukkig hart
scherpe rafels van onbegrip verdwijnen
het begrijpen maakt zoveel gemakkelijker

woorden kunnen verwonden of helen
soms meer nadenken voordat je spreekt
laat je mond enkel praten over licht en liefde
en zullen zeker helpen je beter te doen voelen

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Tranen aan mijn levensdraden
 
20 november 2014
10632673_518875404916040_1556437358620976787_n.jpg

groei is enkel mogelijk door diep gevoel
jezelf een spiegel voorhouden in bewustzijn
verstand bestempelt emoties met keurmerken
accepteer jezelf met de frisheid van verbinding

droom maar in verlangen naar eeuwige liefde
jouw betrokkenheid kan mijn plattegrond beïnvloeden
ik omarm de warmte die getuigt van intensiteit
en rijg jouw tranen aan mijn levensdraden

engelachtig licht straalt uit vastberaden ogen
liefdeslijnen accentueren de betekenis van de hemel
hardheid bestaat niet in jouw contreien
oprechtheid maakt jouw honing zoet

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Muren van onbegrip
 
20 november 2014
10805574_519003448236569_2331680151692187436_n.jpg

gevoelige tranen zijn verborgen
in een vangnet van dikke mist
de goede momenten vertrekken
als ik het voorzichtig wil aanroeren

pijnlijk kloppen slapen
op het bonzen van mijn hart
begrijp je het dan niet
kun je me niet bevrijden

van deze onbeschrijfelijke droefenis
ik mis je betrokkenheid
we praten niet met elkaar
er zijn muren van onbegrip

Bianca
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Levensvuur
 
21 november 2014
10405309_519255961544651_1440803873157567137_n.jpg

er komen tranen van de wolken
na het diepe oogcontact met jou
hoe heb je het in hemelsnaam gedaan
om het centrum van gevoel te raken

jouw licht kent een kracht
je lijmt alle scherven
van mijn breekbare geluk
en raapt me letterlijk op
van de koude grond

verwonderd kijk ik naar je gezicht
verbaasd jou hier tegen te komen
je voorziet mijn bloem van levensvuur

Bianca
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Droomvallei
 
21 november 2014
250357_519291811541066_52577094091491202_n.jpg

mijn ogen zien het voor velen verborgene
ik reis tussen de wereld van leven en dood
prik door de ballonnen van misleidend verstand
ervaar nevels van verdriet van anderen

serene aanrakingen op vreemde uren
ik waan me in verdwenen steden
een rijk opgebouwd uit gevoelsfragmenten
waar herinneringen sluimeren in magie

teder toon je mij jouw ongereptheid
als hemelgeest met kracht in mijn droomvallei
ongekend vredig laat ik me vallen op jouw mos
ik zie mijn engel van liefde met mijn ogen dicht

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
De ruimte geven
 
22 november 2014
10429493_519718804831700_1449419812098697479_n.jpg

in mijn huis van stilte
kan ik herinneringen beleven
gevoelens de ruimte geven
mijn beloftes nakomen

in sporen die niet schreeuwen
drukken op je leven
gewoon tijdloos in het nu
op de klaarlichte dagen

laat ik mijn ziel zweven
in de rust van vrede
dans ik in de voldoening
om alle emoties toe te laten

Bianca
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Ik schets jouw ets
 
22 november 2014
8952_519767898160124_3978374026013093120_n.jpg

mijn ziel vult zich met puur zonlicht
ik zie jou als een standbeeld van harmonie
jouw marmer kent geen ruwe plekken
in gedachten fluister ik je naam

droom een knuffel in het oranje avondlicht
en adem in de splinternieuwe ontdekkingen
herschep met jou alle eenzame dagen
ik snuister door je mooie etalage

tijd krimpt samen tot een magnifiek moment
die sporen van liefde tentoonspreiden
melancholie beroert de diepste hartewensen
en ik schets jouw ets in mijn ziel

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Tederheid
 
23 november 2014984243_520113158125598_7276125866257724476_n.jpg

beneveld door mijn dromen
in een wereld van genieten
wentel ik me in verbazing
ontdek een bestemming

die overweldigend en groots is
ik verdrink in een universum
van zachte tere tederheid
tergend langzame strelingen

die kippenvel veroorzaken
momenten van ongekend beleven
vlinders fladderen speels rond
en vervullen mij met de liefde

Bianca
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Door open vensters
 
23 november 2014
10353628_520174778119436_3373972257880651844_n.jpg

platanen houden statig de wacht
in lanen waar het ochtendlicht lacht
gevoel danst in deze herfstige wereld
verbeelding ruist door de takken van ontwaken

ik leg mijn hoop onder jouw stam van vrede
waar het lied van morgen zingt in mijn hart
jij bent de tranendrager in uren van ontbering
en weet van de donkere nachten van doodgaan

mijn beslagen raam laat weer spoortjes licht toe
levensklanken horen weer vogels fluiten
jouw armen reiken tot voorbij de kilte
mijn geluk ziet weer door open vensters

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Hemelse warmte
 
24 november 2014
10599726_520576164745964_5340511457615611315_n.jpg

ik praat je naar een vredige plek
waar paarse anemonen groeien
in een rijk waar zuiverheid
de pure bron is van liefde

woorden schrijven de verbeelding
rillingen besturen je lichaam
je huid beroeren met mijn kussen
sidderingen ontwaken in de stilte

extase verdrinkt in zielsverrukking
heftige gevoelens ontdekken elkaar
verleiden mij naar een innerlijk vuur
en bedekt me met hemelse warmte

Bianca
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Zonnewijzer van mijn ziel
 
24 november 2014
10404465_520632101407037_914407149731044343_n.jpg

je bent de zonnewijzer van mijn ziel
ik proef de druppels van je zichtbaar licht
liefde vormt de aspiratie om te groeien
gastvrij open ik mijn beide armen

klavierklanken klinken in jouw natuur
hypnotische ogen roepen om gedempte muziek
handen vinden elkaar onder rode beuken
we dansen op het ritme van de uitdaging

hartslag pulseert op nieuwe melodieën
we smeden een ketting van zachte fluisteringen
parken en meren vertolken gevoelsdiepte
op diepe gronden in het bewegende water

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Verft met de liefde
 
25 november 2014
10427330_520944771375770_2325075357533634786_n.jpg

een wonderschoon hart
zingt in de wereld
danst in het leven
verft met de liefde

springt in de wijsheid
verlangt naar verwondering
huilt met de ander
gloeit in de zon

fonkelt in het licht
beleeft de jaren
ontwikkelt zich
en omarmt tegenstellingen

Bianca
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Zweef met me mee
 
25 november 2014
10653815_520990384704542_5930858272037685591_n.jpg

verdriet sluimert in vele harten
velen proberen het te verbergen
zij dragen herfst in hun zomerdagen
wilgentakken dragen treurigheid in november

oud zeer brandt in mijn herinnering
meegedragen door de stormjaren
moeizaam sleep ik met deze trekschuit
geef je levenstranen in mijn handen

verlaat even het jaagpad van de geest
herstel je in mijn landschap van troost
een kleurig bloementapijt heb ik geweven
zweef met me mee door de lucht van genezing

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Mijn houvast
 
26 november 2014
1508043_521380934665487_460940807199085340_n.jpg

vastgevroren leed smelt door jouw zon
ik lees hoop in oneindige kamers
er valt licht op verborgen donkerte
eenzaamheid maakt plaats voor innig contact

liefde vindt haar oorsprong in het hart
mijn pijn verbindt zich met innerlijk weten
verdriet dampt zichtbaar boven het levensmeer
jouw minnelied geeft me weer bezieling

rododendrons versieren mijn gedachtentuin
jouw gedachten wortelen zich in mijn grond
nieuwe winden nemen mijn weemoed mee
jij bent mijn houvast in deze wereld

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Jouw museum
 
29 november 2014
604164_522597904543790_2409535721498975235_n.jpg

jouw ogen lezen mij
geven aangename tintelingen
jouw kostbare kleuren
omhelzen mij teder

jouw verzen rijmen
op het ritme van mijn hart
ik bezoek jouw museum
en geniet van de schilderijen

jouw landschap is een mengeling
van verschillende schakeringen
het heeft betekenis
en ik voel me er thuis

Bianca
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Geborgen in jouw armen
 
29 november 2014
10690053_522622607874653_2072056786231742750_n.jpg

zomergevoel verrast mijn novemberdag
opwinding gonst er om ons heen
dromen vinden harmonie in openheid
magie kleurt mijn leven feilloos in

vingers beroeren snaren van de ziel
het dronken hart sleept me mee
begeerte graaft gangen naar jouw kern
neemt me mee naar een station van hunkering

je geluiden wekken de engel in mij
ik voel me geborgen in jouw armen
vlammen brengen je intensiteit over
en schroeien jouw liefde in mij

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Sterrenlicht
 
30 november 2014
1551614_522965404507040_7063787484848054425_n.jpg

ik herken je sterrenlicht
liefde sijpelt in mijn poriën
jouw heilige woorden inspireren
verstaan de wonderen van het leven

jouw omhulsel jubelt blijdschap
ik ken niemand van jouw kaliber
je droogt de tranen in mijn ogen
wist weg de diepe sporen

als een bloem uit de aarde
reik ik naar jouw levenswater
jouw omlijsting fonkelt
als een vuurvonk in mijn hart

Bianca
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Je verschijning
 
30 november 2014
10612706_522976581172589_185802120234727379_n.jpg

ik zie jou omringd door paarse natuurgloed
woordeloos staar ik naar je verschijning
een fonkeling in de ogen overschrijdt tijd
verdrongen beelden wil ik zorgvuldig bewaren

het elimineren van eenzaamheid is een verlichting
herinneringen zuigen me mee naar een ver verleden
ook deze dagen zullen later lang geleden zijn
ontmoetingen vergroeien in ons wezen

als herkenningspunt in andere levens
bakens in een andere wereld herkennen
wij verliezen het stoffelijke maar niet het vuur
dat eeuwenlang zal blijven oplaaien

Bianca & Gerhard
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'

Maak jouw eigen website met JouwWeb