Juli 2015

Zielsnest

1 juli 2015

woorden vallen als rotsblokken in het ravijn
de plonzen maken kringen in het koele water
twee zwanen bewaken het heilige meer
verkennen de kwetsbaarheid op hun magische grond

tussen de waterlelies drijft hun zielsnest
liefde zweeft als drijvende kracht tussen twee harten
nevelslierten verhullen hun gedroomde ochtendgloren
ik voel me thuis in jouw veilige omgeving

uren van samenzijn worden geluksmonumenten
we reizen langs de zoete melodie van zomerlucht
raken de bron van elkaars levende verschijning
waar zij samen zwemmen in de rivier van troost

© Bianca & Gerhard

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Hijgend hert

2 juli 2015

de zon volop aanwezig
als een hijgend hert
ik zoek de regen
voor wat opfrissing

mijn lichaam gilt
in hete vuurkolken
ik wil graag duiken
in de Waddenzee

de adem zucht
onder de parasol
naar een koel drankje
met koude ijsblokjes


© Bianca

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Letters van begrip

2 juli 2015

ik zal je momenten omheinen
met de letters van begrip
je benaderen met hartelijkheid
in de stad waar je je geborgen voelt

er is ruimte voor blijdschap
en het rondzwervende verdriet
ik geef je inzicht in gedachten
de ontdekkende woorden op papier

laat me in je ogen kijken
met het contact van herkenning
je ziel met tederheid betreden
met de liefde in mijn hart

© Bianca

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Blauwe droom

5 juli 2015

deze vlucht in de lucht
vervult me met blauwe dromen
seconden spelen met monden
in een spel van felle hartstocht

zoet hap ik in het zoete rood
van de sappige watermeloen
een straaltje langs mijn kin
lik jij teder en sensueel op

ik wil een palisade met passie
me verbergen in de zielsdroom
tussen de witregels door bewegen
me volledig overgeven aan verbeelding

© Bianca

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Liefdesbries

5 juli 2015

een liefdesbries speelt met jouw mooie haren
duidelijk hoor ik jouw melodie in de zomernacht
geen andere tonen houden stand in mijn hart
jouw warmte dwaalt al jarenlang door mijn lijf

als een verkenner sluip je door mijn horizon
ik ruik de aangename geur van het witte lelietje-van-dalen
al het negatieve zinkt weg door jouw aanwezigheid
deuren naar de toekomst zijn verzekerd van licht

boven wilde grassen zal onze zielsnevel standhouden
op een hemelbed bedekt met mos en tere bloemetjes
een aanraking wordt verheven en uit gouddraad geweven
als zwevende pluisjes met dauwdruppels in de lucht

© Bianca & Gerhard

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Dans met me

6 juli 2015

ga niet weg
blijf nog even
en dans met me

jouw hartlijnen
kruipen in de mijne
en smelten samen

het ritme
opzwepend
zonder begrenzing

twee lichamen
hechten
voelen verbinding

vertellen
van begrijpen
en troost

© Bianca

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Levenscirkels

6 juli 2015

er paradeert een rode pauw in het ochtendpark
het licht van zomer gloeit in blijdschap
bijzondere symbolen tonen liefdeskracht
tekens van vroeger vertellen van de opoffering

ooit werd hartstocht geboren uit moedig optreden
patronen horen harttonen uit het verre verleden
magische momenten verstenen in levenscirkels
die ronddraaien in koningsblauwe kringen van hoop

bovenaards licht is teruggekomen op de planeet
de route van vrede zullen we blijven volgen
signalen wijzen op het belang van menselijkheid
liefde is altijd de koers naar de regenboog van geluk

© Bianca & Gerhard

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Rode stokrozen

7 juli 2015

stil verdriet
als een deken
in jaren gegoten
als bronzen beelden
die niet bewegen

zuiverende wolken
ontroeren de ziel
in tranenmist
met dauw van pijn
vooruitgang

rode stokrozen
langs muren
vertolken het
goddelijk licht
van schoonheid

verwondering
hangt als een nevel
van heling
om mij heen
onverwacht geluk

© Bianca

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Tranenregen

7 juli 2015


vervallen deuren kraken open in de bevroren zomer
roestige scharnieren piepen in de langzame beweging
herinneringen aan opgedroogde dauwdruppels doen pijn
tranenregen wordt prijsgegeven in verdrietige ogen

ik tuur over kale akkers waar ooit zomerliefde groeide
nu liggen er geknakte zonnebloemen in het veld
en jouw sporen zijn versteend in mijn heimwee
ik probeer het te vormen naar een tastbaar hart

droom schapenwolken in een strakblauwe lucht
waar afscheid huilt in een vloeibare waterstroom
ik omhels de zonnestraal die jij achterliet voor me
en vlecht jouw passievolle liefde in de vlucht van morgen

© Bianca & Gerhard

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Staalblauwe dromen

7 juli 2015

jij bedekt mijn hemel
met staalblauwe dromen
jouw vuurvlammen
als oranje wolken
in de zomerlucht

jouw penseel
schildert goudsbloemen
die in liefde groeien
bloeien in vriendschap
en diep gevoel

jouw lied
laat mij zingen
op golven van vertrouwen
en mijn ritmisch hart
vraagt naar de bezieling

© Bianca
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
 
 

Zwanenmeer

8 juli 2015

een misttapijt bedekt de tranenweide
kleuren vervagen in sluiers van gedachten
eenzaamheid druppelt over bleke wangen
onvermijdelijk klinkt de leegte door in de melodie

alles ademt missen sinds jouw geur verdween
ik peddel met mijn roeispanen door moerassen
droom je lieve woorden terug in duizend varianten
jouw nuances geven mijn tinten de balans in kalmte

mijn hart is bedolven onder jouw zielslawine
nooit vergeet ik onze reis langs het zwanenmeer
ik zal altijd wachten op jou aan onze afscheidsoever
waar jouw zonnedauw mij zal blijven verwarmen

© Bianca & Gerhard

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Gele morgenster

9 juli 2015

jouw bestemming
in overeenstemming
met de voetstappen
die voorwaarts gaan
in jouw bestaan

altijd is er verandering
door het verleden gebracht
de gele morgenster
wil graag bijdragen
aan de tekens van geluk

ontblader je van verdriet
en je droevige blik
laat leven je niet teneerslaan
lik je wonden
en ga moedig door

© Bianca

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Vlammen verleden

9 juli 2015

op een afgelegen veld flakkeren vlammen verleden
nevels vertellen legendes van mysterieuze ruïnes
liefde beweegt zich buiten de macht van tijd
het onstoffelijke zal je altijd bespatten met goudsterren

herkenning bouwt bruggen tussen zielseilanden
waar beloften blijven bestaan als natuurstenen zuilen
de geur van jasmijn vult de toekomstlucht
het wit van de bloesem is de weldaad van besef

één ogenblik kan duizenden jaren onthullen
het onbewuste krijgt transparante vleugels in realiteit
gevoel transformeert woorden tot aanraking
teder gevangen op de oude plaveisels van weleer

© Bianca & Gerhard

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Levensboom

10 juli 2015

tederheid waait als warme wind door dennenbossen
jouw mooie gezicht schijnt in de witte wolken
in stilte bewonder ik de contouren ervan
ik zie jouw levensboom met de krachtige groene steen

en klim in de takken van je verleden
een glimlach ontvouwt zich in de schaduwdans
de sleutel tot onsterfelijkheid ligt in het hart
vergeten tijd bloeit tussen de vredige heuvels

liefdesmist dampt boven het vochtige mos
waar ik een stukje geef van mijn diepste binnen
twee tranen raken elkaar in een magisch moment
en het lang geleden komt als een vlinderstorm boven

© Bianca & Gerhard
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
 
 

Gebroken momenten

12 juli 2015

scherven onrecht
op de grond
doorzichtig glas
versplinterd
de verlorenheid
op de vloer te vinden

gebroken momenten
in je hart
verbrijzelen
doodse stilte
vuur zal branden
in het denken

diepe dalen
ontgoocheling
de valkuilen
een donker gat
struikelen op stenen
bloed op de straat

© Bianca

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Het onuitsprekelijke

12 juli 2015

boven korenweiden waait weemoedswind in vlagen
jouw voetstappen trekken sporen in het veld
ik schrijf jouw naam tussen de avondwolken
waar palmbomen zacht wuiven in het landschap

in stilte en oneindigheid overwint de levenskracht
de korenmolen draait de wieken in het rond
onder het liefdevolle toezicht van de tortelduif
leeuwenkoppen bewaken de smeedijzeren poorten naar tijd

als rotsvaste zielen tussen waterlelievijvers en grachten
rode beukenbomen weerkaatsen het licht op het oppervlak
in de verte klinken kerkklokken boven het onuitsprekelijke
jouw reflectie is het oog van de werkelijkheid

© Bianca & Gerhard

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Zonder woorden

13 juli 2015

zonder woorden
is het loodzwaar
het ijzer breekt
zo koud
kil
in het donker
van het paars

zonder jou
is er niemand
die voelt
geen inspiratie
de routine
een lange weg
met pijn

er zijn spoken
in de beelden
van het denken
als de zon
stil verdwijnt
in de zee
van zwijgen

© Bianca

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Stille pijn

13 juli 2015


stille pijn
aan de oppervlakte
het verdriet
kruipend
in de poelen
van de diepte

steken
scheuten
als kopspelden
prikkend
in het zachte kussen
van schuimrubber

een regenfront
aan stralen
als diamantjes
glinsterend
op de huid
naar vrijheid

© Bianca

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Spiegeltuin

14 juli 2015

achter een stuwdam kolkt het levende meer
het bruisen polijst mijn ruwe keien
zachte wind beroert de nooit begraven pijn
die onderdrukt wordt door bevende angst

in jouw omgeving verandert mijn traan in porselein
geef me de gouden sleutel naar waterdichte rust
open de poort naar de verkwikkende spiegeltuin
waar witte standbeelden op sokkels van mos losbreken

vriendschap zich een weg baant door varenvlaktes
gesproken woorden bereiken de kern van de ziel
een zielsoase ligt klaar in de ongereptheid
in een groen hart waar het gezicht van vrede ligt

© Bianca & Gerhard
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
 
 

Ieder contact

15 juli 2015

ik wil je in je ogen kijken
jij kijkt naar de grond
even probeer ik je aan te raken
jij trekt je hand terug

ieder contact dat ik zoek
wijs jij af
wat is jouw angst?
ik wil in je hoofd kijken

elke ontzegging
weigering
is een dolksteek
in mijn hart

ik voel de liefde
in mijn hart
bij iedere klop
als een tijdbom

maar kan je niet bereiken
door de muren heen
er zijn twee handen nodig
om vast te pakken

© Bianca

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

De stilte breken

15 juli 2015

jouw gevoel verbergt zich achter metselwerk
achter een piramide verberg jij jouw heiligdom
maar iedereen zou graag die mooie schat zien
het pure wat de wereld zo hard nodig heeft

voorzichtig reikt mijn hand naar het verborgene
en in dat moment voel ik jouw boodschap
en zal mijn zon jouw kwetsbaarheid verwarmen
de zwanenbloem teruggeven aan jouw eiland

het waardevolle van jouw leven tonen in de spiegel
waar eenzaamheid geen kans krijgt om te wonen
onder maanlucht jouw toekomst opnieuw inkleuren
de stilte breken in een energieveld zonder afstand

© Bianca & Gerhard

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Een kring van schakels

16 juli 2015

voertuigen bewegen voort onder zonnige leiding
jouw kwetsbaarheid is zichtbaar in je ogen
liefdeslicht straalt vanuit je treurende bron
kom zitten op het bankje in het park voor het praatje

waar troost en begrip de pijn kunnen aanraken
jonge en oude handen maken een kring van schakels
bewaken stukjes paradijs op een ruwe planeet
ik haak met je de witte kanten gordijnen van vroeger

verander vergeten dagen in huidige genietmomenten
ieder dun draadje is verbonden met het geheel
nostalgie schijnt dwars door tijdsmuren heen
en ieder tandwieltje draait mee in de levenscirkel

© Bianca & Gerhard

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Vol vuur

16 juli 2015

geef mijn bedrading
een stukje stroom
van jouw elektriciteit

geef mij waarde
jouw droom
van de werkelijkheid

beroer me
met ogen vol vuur
in mijn eenzaamheid

bevestig je
de duur
van eeuwigheid

zodat jouw liefde
een standbeeld wordt
van tastbaarheid

© Bianca

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Vlindertuin

17 juli 2015

een oude brug verbindt twee verlaten oevers
de wind verliest zich in verloren vlammen
tussen brandnetels schuifelt tederheid
vogelzang van hoop splijt zomerse dagen in tweeën

ik bekijk het glazen seizoen met droeve ogen
schrijf mijn naam op de ramen van je ziel
snikkend tracht ik woorden tot leven te wekken
zuchtend probeer ik te berusten in de vlindertuin

ik beperk mijn gedachten tot herinneringsmomenten
waar het vuur van vertrouwen heiligheid schenkt
mijn water stroomt dankzij jouw bestaan
in de muziek die in harmonie met mijn hart klopt

© Bianca & Gerhard

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Droomparels

19 juli 2015

onvergetelijke momenten
haarscherp in mijn hoofd
spreken de ogen
hoeven niets uit te leggen

harten vertellen
de wind van liefde
beminnen de sterren
in bloeiende avonden

droomparels op het pad
ontmoeten een krachtveld
verwarmen de zon
op het lijf geschreven

© Bianca

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Gouden seconden

19 juli 2015

ik wacht met verdwalen tot de zon de zee in zakt
jouw zeemeerminnengezicht wenkt de liefde
maanlippen spreken de zoute tranen weg
die liefhebben in het tij van eb en vloed

en roepen achter de schermen van lange nachten
naar het stukje troost in verscheurdheid
jouw naam vlamt in lichtletters boven mijn tuin
je verzacht de strakke lijnen om mijn mond

het schaduwpark ademt opnieuw in kleurenweelde
en klanken proeven de glimlach van begrip
zo plaats je nieuwe uren in mijn dagen
met gouden seconden die verdriet wegnemen

© Bianca & Gerhard

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Sterrenbloemen

20 juli 2015

ik wandel door geschreven tijd
door de vertrekken met muziek
naast jou kan ik bergen verzetten
je drukt een stempel op mijn lach

heldere gevoelens vegen de weg
het licht is volmaakt in gedachten
ik beloof je de zonnige plekken
waar schaduwen niet kunnen kussen

op het terrein waar we signalen opvangen
van sterrenbloemen die liefde stralen
en het zielenleed zullen verzachten
in de kille nachten van eenzaamheid

© Bianca

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Hemelboom

20 juli 2015

huilende liefde zoekt beschutting in herinneringswouden
gekerfde namen staan gekrast in de stam van de hemelboom
omhels de eeuwigheid met je hart en ziel
laat je aanraken door verloren sterren met liefde

open de gouden hekken waarachter het schone leeft
deel het voelbare met je zichtbare ademsferen
en laat emotie regenen uit de wolken van verleden
geef mijn wereld de ruimte om te luisteren

pijn vermengt zich met weemoedige harpmuziek
bosklanken treuren door de afwezigheid van jou
gemis valt als loodzware druppels op het mos
heidegrond schreeuwt het paars in het grijs van afscheid

© Bianca & Gerhard

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Trillen de haartjes

21 juli 2015

in mijn angsten
trillen de haartjes
in mijn nekvel
omhoog naar de hemelboog

beeft de grond
in een oerwoud
van chaos
in het hoofd

bang
voor confrontatie
vlucht ik
naar morgen

© Bianca

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Liefdesvogels

21 juli 2015

ik tuur over het oude en dampige land
diepe scheuren tekenen de fluweelboom
de traan bevriest en breekt doormidden
twee gedeelten smelten in de grondlaag

niemand plukt metalen bloemen
uit een stalen veld vol pijn en verdriet
liefdesvogels wijzen de juiste weg
bouwen de ark van Noach voor je ogen

vanuit witte bomen bewaken zij de groei
bruine ogen zoeken de ruimte naar geluk
en de rust op groene droomweiden
waar fluisteringen spelen met je lach

© Bianca & Gerhard

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Tijdsgolven

22 juli 2015

tijdsgolven
brengen me terug
bij het oude

de vlieger
van het verleden
trekt me naar beneden

tranen
op de levensweg
moeten aanvaarden

pijngebouwen
storten naar beneden
in treurwolken

© Bianca

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

In stilte

22 juli 2015


ik verlaat je landschap in stilte
zal je blijven omgeven met papieren rozen
wandel in de droombare herinneringen
waar liefde altijd zichtbaar is in je hart

de aanraking sterft in nevelige uren
vang mijn zon in tedere momenten van troost
hoor me in het lied van een jonge nachtegaal
en voel mijn trillingen in jouw gemoed

omhels de fragmenten in tijd die van ons waren
geef mijn naam een echo in donkere dagen
lichtwoorden zullen schijnen over de ijszee
en bewaar je refrein op mijn warme lippen

© Bianca & Gerhard

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

In een verstrengeling

23 juli 2015

begrijp je de magie
ven emotioneel omarmen
de opwinding wacht
in een verstrengeling

de nacht
heeft vleugels
handen zijn vrij
om te strelen

de woorden
niet nodig
ik snak
naar de ontmoeting

© Bianca

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Gebroken regenboog

23 juli 2015

stenen wangen vertonen pijnbarsten
een gebroken regenboog vervaagt in mist
de nachtweiden verliezen hun bekoring
in het koolzwart zonder oplichtende sterren

ik plant een gerafelde vlag in vergeten grond
voetstappen proberen schelpenpaden te vinden
woorden stranden op eenzame oevers
dromen schrijven namen in zandsculpturen

de liefdesecho blijft nagalmen in eeuwigheid
er is een loopplank naar mijn herinneringsboot
mooie momenten bewaar ik als kostbare souvenirs
in mijn muziekdoosje waar de ballerina ronddanst

© Bianca & Gerhard

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Alleen voor jou

24 juli 2015

ik kom je tegen
in mijn dromenregen
en verlang naar
je natte lippen
die openen

jouw mond
vol hunkering
kreunt passie
proeft liefde
in het spel

ik ontvang jou
in mijn woorden
zij schrijven puur
in gouden krulletters
alleen voor jou

© Bianca

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Zuiver

25 juli 2015

onleesbaar
zijn de kleuren
die vervagen
in mijn taal

heilig
is het schrijven
dat danst
in begrip

zuiver
zijn de klanken
die jij achterlaat
in mijn huis

© Bianca

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Zonnehaven

25 juli 2015


scheepsmasten vormen een woud van weemoed
mijn witte zeilen willen jouw wind vangen
fluisterwoorden waaien over zinderende velden
jouw boegbeeld zal mij altijd beschermen

een liefdeskade verbindt de middagsteden
kom aan boord in mijn hemels paradijs
verlangens vinden vaste wal in de zonnehaven
de vaargeul schittert golven met diep gevoel

twee schaduwen raken elkaar in geel zand
de weerspiegeling schijnt op de waterspiegel
tranen vallen op de oude kustkeien
met geloof, hoop en liefde aan mijn zilveren ketting

© Bianca & Gerhard

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Spiegellicht

25 juli 2015

jouw vuurdeuren
vlammend rood
een magische koepel
met gedachtenkracht

we dansen
in gouden stofdeeltjes
jouw centrum
kust mijn zomerdauw

grijp mijn groen
in de fluisterwind
zweef in mijn regenboog
van spiegellicht

© Bianca

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Droomfragmenten

26 juli 2015

wilgentakken zwiepen in de zomerstorm
de wind schreeuwt woorden in de lucht
droomfragmenten dragen dierbare herinneringen
gedachten zijn kneedbaar in deze rijkdom

liefdespilaren ondersteunen het zielsbouwwerk
een glimp in jouw ogen maakt me sprakeloos
jouw bron bevindt zich in een vredig sterrenstelsel
ontspannen gevoelens vestigen zich op mijn eiland

laat me maar even rusten op jouw oever
waar jouw pure licht danst in mijn gemoed
rode passievonken wekken levend vuur op
jouw uitstraling overstelpt me met duizend sterren

© Bianca & Gerhard

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Zo teer

27 juli 2015

muurvast
onbeweeglijk
gebeiteld
ingeroest
bijna onwrikbaar
is de pijn

laagje voor laagje
pel ik het af
ontmantel ik
het schilletje open
kwetsbaar
en broos

gevoelig is
traanvocht
zo helder
kristallen druppels
zoeken de weg
uiting van verdriet

breekbaar
fragiel
is de mens
zo teer
in de stroom
van de rivier

© Bianca

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Gebroken lijnen

27 juli 2015


mijn lach verbergt een traan van gesmolten lood
de dood heeft het licht gelogen in de stormvloed
de gloriedagen sterven in een seconde
gebroken lijnen seinen pijn in mijn hart

enkel een dagdroom zweeft nog boven nevelgras
diepe scheuren verschijnen op mijn grijze akker
maar ik zal andere tuinen met nieuwe vruchten vinden
schaduwgedachten laat ik achter bij de vijver

maar de zonnestraal is voorgoed verdwenen
ik veeg met mijn vingers zwarte verf op het doek
maar het gemis kan ik niet begraven
ik verlang naar jouw armen om mij heen

© Bianca & Gerhard
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
 
 

IJswolken

27 juli 2015


mag ik weer terugkeren
naar jouw meer van reflectie
en gaan reizen
door mijn herfststorm

mag ik in de hoge golven
jouw handen vastgrijpen
en vliegen op jouw vleugels
want ik kan het niet alleen

bemin me in de schemering
bedek mijn hart met bloemen
waar verdriet mag aanspoelen
en ijswolken kunnen verdwijnen

© Bianca

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Als een storm

28 juli 2015

als een storm
barst de onrust
uit in mijn lijf
en mijn gedachten

het buldert
in de bloedbaan
en raast
door de aderen

het onweert
de bliksem
slaat in
met flitsen

de hel
breekt los
mijn boomtakken
zwiepen heen en weer

een stortbui glijdt
door glibberig slijk
en neemt rotzooi
naar beneden

ik wacht
op zonnige perioden
met hier en daar
een opklaring

© Bianca

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

De weg naar jezelf

28 juli 2015

de bezieling van morgen
verlangt naar de beloften
van romantische beelden
en warme weidse gebaren

woorden van liefde
zichtbaar voor iedereen
de kracht van stilte
in minuten die toegeven

de weg naar jezelf
voel je van binnen
op de hoopvolle plekken
in de open ruimte

© Bianca

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Kleurenkracht

29 juli 2015

we zwemmen rond in een levensmeer
vissen dromen van de kleurenkracht
de eenzamen zien elkaar onder hun eigen zon
schaduwgezichten laten ze achter op de rotsen

ze dichten duiven op het nachtplein
tijd tikt de uren in hun hemelse paradijs
boven een oude keienstraat nevelt herinnering
de dageraad koestert de eeuwige zomer

magische woorden laten grenspalen verdampen
duizend glassplinters zinken in het water
zwaarden roesten weg zodra de pen heerst
inktvlokjes vinden de regels telkens weer

© Bianca & Gerhard

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Verstoppen

30 juli 2015


kun je me vertellen
waarom jij mij in stilte kwetst
of is het mijn fout
dat ik het toelaat

ik zou me willen verstoppen
achter de rolluiken
van het mooie herenhuis
me laven aan de alcohol

zodat er geen pijnsteek
meer kan binnendringen
in de woning
waarin ik bivakkeer

© Bianca

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

Schaduwogen

31 juli 2015

bescherm me
als avondtranen
op mijn boulevard
wandelen in de stad

schrijf mijn pijn weg
in de rivieren
die beseffen
wat schaduwogen zijn

verberg mijn verdriet
niet in zwijgen
en vraag de zon
mij te beschijnen

© Bianca
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb